HLÁSENIA


Výpovede

Správy Brožúry Čítajte! Vaše Príspevky

Nahláste Zneužitie


Brožúry na stiahnutie


Ak nás chcete kontaktovať a nahlásiť zneužitie, prosíme Vás o vyplnenie nižšie uvedeného kontaktného formulára alebo použitia našej emailovej adresy.

Čítajte pozorne: Vyplnením a odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som osoba menovaná vo formulári, ktorá vyplnila tieto údaje pri plnom vedomí alebo som zákonný zástupca, rodič, zastupujúci svoje maloleté dieťa. Zároveň vyhlasujem, že tieto údaje sú pravdivé. Takisto výslovne súhlasím s tým, aby Občianska komisia za ľudské práva, so sídlom Záhradná 11, 935 05 Pukanec, IČO: 42 122 643, spracovávala moje osobné údaje, vrátane tzv. "citlivých" osobných údajov, pre účely ďalšieho vyšetrovania prípadu, štatistického evidovania a sledovania histórie problematiky, pre účely rozosielania informačných materiálov a pripravovaných akcií a pod. a ukladala ich na nosiče dát, upravovala, vyhľadávala v nich, poskytovala tretím osobám, triedila ich, kombinovala a likvidovala v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a to až do odvolania písomnou formou. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú a beriem na vedomie, že ho môžem kedykoľvek písomne odvolať.


Priezvisko
Meno
Ulica a číslo
PSČ a mesto
Telefón
E-Mail
Dátum narodenia

Podrobnosti vášho hláseniaO NÁS  |   INFORMÁCIE  |   HLÁSENIA  |   OBCHOD  |   KONTAKT    

© 2009-2011 Občianska komisia za ľudské práva,o.z. Všetky práva vyhradené.