Novinky


Výstava v Ziline 2013

Správy Tlačové správy

Správy Brožúry Čítajte! Vaše Príspevky

Nahláste Zneužitie


Brožúry na stiahnutie


späť k tlačovým správam

Medzinárodná putovná výstava v Bratislave
Dátum: 4. 6. 2009
Autor/Zdroj: CCHR

Po slávnostnom otvorení medzinárodnej putovnej výstavy „Psychiatria: pomoc alebo hrozba?“ v Bratislave (v stredu 25. marca 2009) vzali návštevníci expozície doslova útokom. Doteraz prešlo výstavou viac ako 5000 ľudí, aby sa dozvedeli, ako je to naozaj so starostlivosťou o pacientov v oblasti duševného zdravia. Medzi návštevníkmi sa objavili aj tí, ktorí sa cítili byť priamo poškodení psychiatrickou liečbou a vypovedali, že boli porušené ich základné ľudské práva podľa Európskej charty práv pacientov.

V mesiaci marec zahájila svoju činnosť slovenská pobočka medzinárodnej organizácie Občianska komisia za ľudské práva (Citizens Commission on Human Rights, v skratke CCHR). S viac ako 130 pobočkami po celom svete je vedúcou silou v prinášaní návrhov reforiem v oblasti starostlivosti o duševné zdravie a zaoberá sa vyšetrovaním a dokumentovaním psychiatrických zneužití.

Zahájenie činnosti slovenskej pobočky je sprevádzané otvorením medzinárodnej putovnej výstavy Psychiatria: pomoc alebo hrozba?, pričom sa Bratislava stala už 30. navštíveným mestom tohto tímu putovnej výstavy v Európe. Ďalších 10 tímov križuje po mestách v iných kútoch Európy, Ázie, Afrike, Austrálii a USA.

Súčasne s organizovaním výstavy začali pracovníci Občianskej komisie za ľudské práva spracovávať prvé sťažnosti a výpovede o nekvalitnej lekárskej starostlivosti a porušovaní práv pacienta v psychiatrických zariadeniach na Slovensku. Do očí bijúcim príkladom je prípad mladej ženy, ktorá mala niekoľko rokov zdravotné problémy, ktoré boli diagnostikované ako psychóza a priviedli ju takmer pod elektrošokový prístroj. Ošetrujúci lekár – psychiater, šok prezentoval ako jediné riešenie problému. Vďaka nesúhlasu príbuzných s týmto brutálnym postupom jej nakoniec nebol podaný. Neskôr sa zistilo, že jej organizmus bol napadnutý infekčným ochorením (boreliózou), ktoré sa prejavovalo príznakmi, ktoré boli nesprávne vyhodnotené ako duševná choroba.

Ďalšie hlásené prípady sa týkajú nedobrovoľného umiestnenia v „klietkach“, podávania elektrošokov bez súhlasu, podávania silných návykových psychofarmák bez toho, aby pacienti vedeli o ich vedľajších účinkoch, apod. Pacienti takisto hlásia, že po stanovení diagnózy ich odsudzuje okolie a kolegovia v práci majú problém nájsť si prácu.

Výstava prostredníctvom 14tich dokumentárnych filmov a informačných panelov pútavým spôsobom prezentuje históriu a súčasnosť psychiatrie, jej temné stránky aj alternatívne postupy, vrátane riešení navrhovaných pre nápravu. Na dokumentoch pracovalo viac ako 130 odborníkov z oblasti práva, pedagogiky, legislatívy, psychológie, zdravotníctva a samozrejme psychiatrie.

Filmy obsahujú historické fakty, dobové dokumentárne inštruktážne filmy, štúdie, rozhovory s odborníkmi a výpovede obetí psychiatrických experimentov, brutálnych terapií ako aj bežne používaných postupov, považových za bezpečné.

Špeciálna časť výstavy je venovaná tématike predpisovania psychiatrických liekov deťom a mladistvým, vedľajším účinkom týchto liekov a súvislosti s agresívnym alebo samovražedným konaním mladistvých, ktorým boli tieto lieky predpísané. Zvláštna pozornosť je venovaná incidentom podobným tomu z 11. marca tohto roku, kedy 17ročný Tim Kretschmer zastrelil neďaleko Stuttgartu na strednej škole a následne na úteku postupne 15 ľudí a nakoniec i sám seba.

Streľba na školách z poslednej doby, páchaná pod vplyvom psychotropných liekov, má smutnú bilanciu: 54 mrtvych a 105 zranených. Užívanie psychotropných liekov v Európe však zatiaľ prudko rastie, predovšetkým u detí. Celosvetovo užíva psychiatrické lieky 20 miliónov detí a takmer polovica z nich sú Európania.

Občianska komisia za ľudské práva preto požaduje dôsledné prešetrenie predpisovania psychiatrických liekov deťom a mladistvým a poukazuje na skutočnosť, že akékoľvek duševné problémy, prezentované ako poruchy správania, nie sú choroby s preukázanou biologickou podstatou, a preto by nemali byť na ich riešenia používané návykové stimulanty, naviac s hroznými vedľajšími účinkami.

Výstava je otvorená v centre Bratislavy každý deň od 25. marca do 12. apríla 2009, v dobe od 9:00 do 21:00, aj počas Veľkonočných sviatkov, na adrese Nám. SNP 13.

Občianska komisia za ľudské práva (Citizens Commission on Human Rights, CCHR) je organizácia, ktorá dohliada nad dodržovaním ľudských práv v psychiatrii. Podieľa sa na zavádzaní ochrannej legislatívy už 40 rokov. Bola založená v roku 1969 Scientologickou cirvkou a celosvetove uznávaným psychiatrom Dr. Thomasom Szaszom, emeritným profesorom psychiatrie z Fakulty lekárskych vied Štátnej univerzity New York, Syrakusy.


O NÁS  |   INFORMÁCIE  |   HLÁSENIA  |   OBCHOD  |   KONTAKT    

© 2009-2011 Občianska komisia za ľudské práva,o.z. Všetky práva vyhradené.