Vaša finančná podpora


Čo je CCHR? Deklarácia Úspechy Výstava o psychiatrii

Správy Brožúry Čítajte! Vaše Príspevky

Nahláste Zneužitie


Brožúry na stiahnutie


Občianska komisia za ľudské práva je nezisková organizácia, občianske združenie, ktoré existuje jedine a výlučne za pomoci jej podporovateľov - občanov republiky, jednotlivcov, ktorým záleží na iných ľuďoch.

Spoločnosť pozostáva z jednotlivcov a jednotlivci pozostávajú z rodinných členov, susedov, príbuzných a priateľov. Ak si navzájom nebudeme pomáhať, vyhrajú napokon tí, ktorých jediným cieľom je nadvláda a zisk.

Občianska komisia potrebuje financie na prevádzku, informačné materiály a organizovanie osvetových podujatí akými sú napríklad výstavy alebo verejné premietania dokumentov.

Akákoľvek malá či väčšia suma prispieva k existencii tohto združenia a k tomu, aby ľudské práva na poli duševného zdravia boli konečne nastolené a stali sa skutočnosťou.

Staňte sa podporovateľom CCHR ešte dnes a prispejte svojím kúskom práce!


Členské príspevky

Vaše príspevky posielajte na účet:

259 741 3455/0200 VÚB,a.s.

Účel: meno a priezvisko (alebo aj anonymne)

Medzinárodné prevody:

IBAN: SK17 0200 0000 0025 9741 3455

BIC: SUBASKBX

O NÁS  |   INFORMÁCIE  |   HLÁSENIA  |   OBCHOD  |   KONTAKT    

© 2009-2011 Občianska komisia za ľudské práva,o.z. Všetky práva vyhradené.