Rýchle fakty


Rýchle fakty Práva pacientov Výpovede Často kladené otázky

Správy Brožúry Čítajte! Vaše Príspevky

Nahláste Zneužitie


Brožúry na stiahnutie

A. Skutočná choroba versus duševná "porucha"

Psychické poruchy nie sú zdravotné ochorenia, ani mozgové poruchy. Neexistujú žiadne laboratórne testy, skenovanie mozgu, röntgeny alebo testy na "chemickú nerovnováhu", ktoré môžu potvrdiť akúkoľvek duševnú poruchu ako fyzický stav. To neznamená, že ľudia nie sú depresívni, alebo že nemôžu zažiť emocionálny alebo duševný nátlak, ale psychiatria zmenila tieto emócie a správanie na "chorobu" za účelom predaja liekov. Jedná sa o vynikajúcu marketingovú kampaň, ale nie o vedu. Psychiatrické diagnózy sú založené výlučne na názoroch.

B. Ako vznikajú psychiatrické poruchy

O psychiatrických diagnostických kritériách sa doslova hlasuje a potom sa vkladajú do Diagnostického a štatistického manuálu pre duševné choroby (DSM) Americkou psychiatrickou asociáciou. Hlasuje sa o systéme klasifikácie symptómov, čo je pre medicínu niečo úplne neznáme a cudzie. Žiadne tieto diagnózy nie sú podporované objektívnymi dôkazmi fyzickej choroby, onemocnenia alebo vedy.

C. Psychiatria uznáva, že nevie liečiť

"Nepoznáme príčiny (žiadnych duševných chorôb). Ešte nemáme metódy na liečenie týchto chorôb." -Dr. Rex Crowdy, psychiater a riaditeľ Národného inštitútu pre duševné zdravie (NIMH), 1995

D. Žiadne skeny mozgu pre duševné choroby neexistujú

Psychiatri tvrdia, že skeny mozgu ukazujú zmeny v mozgu, ktoré potvrdzujú, že duševné choroby, ako je schizofrénia a depresia, sú mozgové poruchy. Neexistuje žiaden vedeckých dôkaz, ktorý by toto potvrdzoval: zostáva len tým, čo naznačujú malé písmená v štúdiách: "predpokladá", "možnože", "verí sa".

E. Vedľajšie účinky psychiatrických liekov

Psychiatri nevedia predvídať nepriaznivé vedľajšie účinky, ktoré môže človek pociťovať, pretože ani jeden z nich nevie, ako ich lieky fungujú. Psychiatrické lieky sú čoraz viac povazžované za chemické toxické látky so schopnosťou zabíjať. Psychiatri tvrdia, že ich lieky zachraňujú životy, ale podľa ich vlastných štúdií, psychoaktívne lieky môžu zdvojnásobiť riziko samovraždy. Dlhodobé používanie preukázalo, že pacient je doživotne duševne poškodený - fakt, ktorý psychiatri ignorujú.

F. Žiaden dôkaz o genetických duševných chorobách neexistuje

"Aj po štyridsiatich rokoch musí biologická psychiatria dokázať jediný psychický stav/diagnózu ako abnormalitu/chorobu, alebo ako neurologické, biologické, chemicky v nerovnováhe, alebo genetické." -Dr. Fred Baughman Jr., detský neurológ, priateľ americkej akadémie neurológie

O NÁS  |   INFORMÁCIE  |   HLÁSENIA  |   OBCHOD  |   KONTAKT    

© 2009-2011 Občianska komisia za ľudské práva,o.z. Všetky práva vyhradené.