Čo je Občianska komisia za ľudské práva?


Čo je CCHR? Deklarácia Úspechy Výstava o psychiatrii

Správy Brožúry Čítajte! Vaše Príspevky

Nahláste Zneužitie


Brožúry na stiahnutie


Občianska komisia za ľudské práva (CCHR) je nezisková organizácia pre dohľad na poli duševného zdravia, zodpovedná za prijatie viac ako 150 zákonov na ochranu jednotlivcov pred poškodzujúcimi či donucovacími praktikami. CCHR už dlho bojuje za obnovenie základných neodňateľných ľudských práv v oblasti duševného zdravia, vrátane, ale nie výlučne, plne informovaného súhlasu, pokiaľ ide o zdravotné oprávnenie psychiatrickej diagnózy, riziká psychiatrickej liečby, práva na všetky dostupné lekárske alternatívy a práva odmietnuť akúkoľvek liečbu, ktorú považujú za škodlivú.

CCHR bola spoluzaložená v roku 1969 Scientologickou cirkvou a emeritným profesorom psychiatrie Dr. Thomasom Szaszom v čase, keď boli pacienti jednoducho "skladovaní" v ústavoch a zbavení všetkých ústavných, občianskych a ľudských práv.

Funkciou CCHR je výlučne len vykonávanie dohľadu na poli duševného zdravia, spolupráca s odborníkmi v medicíne, s vedcami, zdravotnými sestrami a niekoľkými psychiatrami, ktorí sa stavajú proti biologickému/liekovému modelu "choroby", ktorá je bezprestajne podporovaná psychiatrickým/farmaceutickým priemyslom ako spôsob na predávanie liekov. Je to nepolitická, nenáboženská, nezisková organizácia zameraná výhradne na odstránenie zneužívania duševného zdravia a ustanovenie ochrany pacienta a spotrebiteľa. Poradenský orgán CCHR pozostáva z komisárov a patria k nim lekári, vedci, psychológovia, právnici, zákonodarcovia, pedagógovia, obchodní profesionáli, umelci a zástupcovia občianskych a ľudských práv.

Ľudia sa často pýtajú, či CCHR je toho názoru, že by nikto nemal nikdy brať psychofarmaká, ale táto webstránka nie je venovaná názorom. Zameriava sa na poskytovanie informácií, ktoré multimiliardový psycho/farmaceutický priemysel nechce, aby ľudia videli, alebo o ňom vedeli. Skutočná otázka teda znie: Majú ľudia právo na všetky informácie o (A) známych rizikách liečiv a/alebo liečby od nestranných, nekonfliktných lekárskych posudkov, (B) lekárskej platnosti diagnózy, pre ktorú sú lieky predpísané, (C) všetkých neliekových voľbách (v podstate informovaný súhlas) a (D) práve odmietnuť akúkoľvek liečbu, ktorú považujú za škodlivú.

CCHR pracuje viac než štyridsať rokov na zavedení úplného informovaného súhlasu v oblasti duševného zdravia, a hlavne na odhaľovaní všetkých informácií týkajúcich sa psychiatrických diagnóz a liečby, a to nielen informácií od tých so zvláštnymi záujmami držať verejnosť v nevedomosti.

Práve v tomto duchu vám predkladáme videá, blogy, správy, lekárskych odborníkov a informácie, ktoré vás vyzbroja faktami.

Ako nezisková organizácia sme práve prostredníctvom verejných darov schopní pokračovať v našich vzdelávacích kampaniach.

O NÁS  |   INFORMÁCIE  |   HLÁSENIA  |   OBCHOD  |   KONTAKT    

© 2009-2011 Občianska komisia za ľudské práva,o.z. Všetky práva vyhradené.